Spolek REGAIN

Spolek REGAIN byl založen v roce 2008 jako občanské sdružení, které si vzalo za cíl pomáhat lidem v tíživých životních a finančních situacích. Činnost spolku se zejména zaměřovala na pomoc lidem postižených exekucí majetku, zejména sociálně slabším, s řešením jejich životní situace. Od svého vzniku poskytuje bezplatné poradenství pro všechny, kdo se jakkoliv dostane do finančních problémů. Zadluženost a neschopnost zvládat své závazky se již dlouhou dobu týká značné části dospělé populace České republiky, tento problém nám nikdy nebyl lhostejný. Vedl nás ke zdokonalování naší činnosti, kromě pomoci s řešením již existujících dluhů, jsme se začali zaměřovat na prohlubování finanční gramotnosti a prevenci. Snažíme se svědomitě naší činnost vést tak, aby skutečně pomáhala tam, kde je potřeba. S rozšiřováním našich bezplatných služeb bylo potřeba zajistit další zdroj financování naší činnosti, to nás přivedlo ke kroku začít s vedlejší ekonomickou činností a v roce 2015 jsme zahájili podnikání v oboru účetnictví. K tomuto oboru nás vedly několikaleté zkušenosti našich členů. Postupem let se naše touha poskytovat našim klientům širší a stále kvalitnější spektrum služeb prohlubovala. To nás přivedlo k myšlence založit dceřinou společnost, která bude následovat vize Spolku a v roce 2020 jsme tuto myšlenku úspěšně zrealizovali. Vznikla dceřiná společnost REGAIN Consulting&trans s.r.o., která dál rozvíjí naší ekonomickou činnost a poskytuje naším klientům stále obsáhlejší portfolio služeb s nejvyšší profesionalitou a spolehlivostí. Současně i organizace Spolek REGAIN se nadále vyvíjí a svojí působnost rozšiřuje. Hlavní myšlenka organizace ovšem přetrvává, stále pomáháme lidem v tíživých situacích.      


Spolek REGAIN

Vaše pomoc v nouzi!