Děláme účetnictví s láskou

S čím vám můžeme pomoci

Vedení účetnictví

 • Pro právnické a fyzické osoby, neziskové organizace a SVJ
 • Vedení podvojného účetnictví a daňové evidence v souladu s platnou legislativou
 • Zpracování přiznání k DPH a účetní závěrky včetně daně z příjmu
 • Zastupování
 • Příprava auditu a jeho případné zajištění (zajištění auditu včetně přípravy)
 • Účetní poradenství
 • Zpracování hlášení pro Intrastat

Mzdy a personalistika

 • Zpracování mezd a mzdová evidence
 • Zpracování přehledů pro ZP a OSSZ
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • Příprava pracovních smluv, mzdových sestav
 • Výpočet náhrady mzdy, srážkové a zálohové daně
 • Vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
 • Zastupování na úřadech státní správy

Zpracování daňových přiznání

 • Daně z příjmů právnických osob
 • Daně z příjmů fyzických osob
 • Daně z přidané hodnoty
 • Silniční daně
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Daň z nemovitých věcí
 • Spotřební daně
 • Zastupování a součinnost při daňových řízeních

Ekonomické poradenství

 • Zpracování podkladů pro žádost o úvěr, leasing
 • Finanční výkazy a analýzy
 • Analýza hospodaření firmy
 • Manažerský reporting
 • Zpracování statistických výkazů

Zastupování

 • Zastupování při jednáních s ostatními subjekty
 • Zastupování při jednáních s orgány státní správy
 • Zastupování při jednáních se zdravotními pojišťovnami
 • Zastupování a součinnost při daňových řízeních
 • Zastupování na registru vozidel
 • Zastupování a součinnost v ostatních řízeních

Datové schránky

 • Správa datových schránek
 • Zpracování přijatých zpráv a výzev
 • Vedení evidence a archivace přijatých zpráv a dokumentů
 • Odesílání datových zpráv
 • Zpracování statistických výkazů
 • Konverze dokumentů

Administrativa 

 • Zpracování smluv
 • Tisk a digitalizace dokumentů
 • Správa korespondence
 • Zpracování plných mocí
 • Komplexní administrativní práce
 • Archivace dokumentů

Ostatní služby

 • Svoz podkladů od klientů
 • Elektronické zpracování podkladů
 • Správa elektronických výpisů z BÚ
 • SW poradenství a podpora
 • Zajištění autodopravy
 • Grafické a polygrafické práce

Výhody, které Vám externí zpracování Vašeho účetnictví přináší

Přínosy

 • Profesionalita při zpracování Vašeho účetnictví

 • Úspora na mzdových nákladech (neplatíte sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, prostoje zaměstnanců - dovolená, lékař, nemoc atd.)

 • Neztrácíte čas návštěvami úřadů

 • Neplatíte za školení a další vzdělávání svých účetních

 • Nečelíte riziku úniku informací mezi zaměstnanci ani k obchodním partnerům (jako profesionálové ctíme obchodní tajemství, které vyplývá ze znalostí firemních informací. Naše mlčenlivost je zajištěna nejen smluvně, ale i ze zákona o daňovém poradenství a přenesena také na naše zaměstnance a spolupracovníky.)

 • Získáte čas pro hlavní předmět svého podnikání
  Vždy Vám zajistíme požadované výstupy včas (výkazy, daňová přiznání)

 • Sami se proti nesrovnalostem v účetnictví nepojistíte, účetní firma je pojištěna proti způsobené škodě

 • Zpracování účetnictví, daňové a mzdové agendy Vaší firmy na kvalitním SW vybavení 

Záruka na poskytované služby

 • Záruka na poskytované služby, která je vždy obsahem smlouvy uzavřené s klientem

 • Pro poskytnutí takovéto záruky, vždy dbáme na vysokou odbornou dovednost a vzdělávání našich zaměstnanců (jedná se o finančně velmi nákladná školení, odběr renomovaných odborných publikací)

 • Zpracování účetní agendy provádíme v naší kanceláři, s tím jsou spojeny veškeré výhody účetní a daňové kontroly a také využití vlastní výpočetní techniky a softwarového vybavení

 • Naše služby poskytujeme externím způsobem na základě smlouvy, vše na nejvyšší odborné úrovni s využitím dlouholetých praktických zkušeností v oboru

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.